Круглий стіл «Музейна справа на Волині: історія, теорія і практика»

Круглий стіл «Музейна справа на Волині: історія, теорія і практика»

16 травня 2018, 10:00

facebook

Для обговорення на круглому столі пропонується наступна тематика:
– теоретичні та методологічні проблеми сучасного музеєзнавства та пам’яткознавства;
– історія та сучасний стан музейної справи на Волині. Видатні музейники;
– О. Ф. Ошуркевич (1933–2010) – український фольклорист, етнограф, музейник, краєзнавець. До 85-річчя від дня народження;
– ресурси музею в розвитку туризму;
– сучасні технології в діяльності музею;
– Волинський краєзнавчий музей у контексті розвитку українського музейництва;
– музеї Волині в соціокультурному просторі України.

Планується видання матеріалів круглого столу. Заявки до участі, доповіді та повідомлення приймаються до 20 квітня 2018 року із врахуванням наступних вимог: обсяг роботи до 10 сторінок тексту, набраного в редакторі Word (шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва – 2,5 см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см.

Посилання на джерела та літературу в тексті у квадратних дужках, наприклад [1, 12] відповідно до списку використаних джерел та літератури (Джерела та література), що розміщується за абеткою наприкінці тексту. Ілюстрації в електронному варіанті в форматі TIF (300 dpi) або JPEG з підписами до них. Роботи подаються в електронному вигляді.

Відомості про автора подаються на окремому аркуші (домашня адреса, телефон, місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада).

Доповіді та повідомлення просимо подавати не пізніше вказаного терміну на адресу: 43005 м. Луцьк, вул. Шопена, 20 Волинський краєзнавчий музей (каб. №2), або надсилати на електронну адресу музею: [email protected]

Телефон для довідок: (0332) 72-03-64, 24-56-19

reklama

reklama

Знайдіть свою подію

Календар подій

Коментарі

вверх