Луцький національний технічний університет

Луцький національний технічний університет
зірочок - 1, відгуків - 1
м. Луцьк, вул. Львівська, 75
+38 (0332) 74-61-03

До структури університету входить 12 навчально-лабораторних корпусів, полігон, автодром, дві спортивно-оздоровчі бази на озерах Світязь і Пісочне, спортивний комплекс (ігровий зал, два тренажерні зали, зал для занять аеробікою, 25-метровий плавальний басейн, стадіон).

Професорсько-викладацький склад ЛНТУ сягнув 432 чоловік. Серед них − 32 доктори наук, професори, 232 доценти, кандидати наук, 16 академіків і членкорів галузевих академій.

Історія університету

У 1966-у році утворене відділення загально-технічного факультету Київського автомобільно-дорожнього інституту (КАДІ).1971-го року цей факультет підпорядковують Українському інституту інженерів водного господарства. Проте скоро колегія міністерства вносить зміни у своє попереднє рішення і передає ЗТФ у відання Львівського політехнічного інституту, а ще через чотири роки реорганізовує факультет у філіал цього вузу з відповідним відділенням у шахтарському Нововолинську.
1 квітня 1991 року Рада Міністрів УРСР прийняла постанову № 87 про створення на базі ЛФЛПІ Луцького індустріального інституту.
24 грудня 1997 року постановою Кабінету Міністрів України № 1463 «Про утворення Луцького державного технічного університету».
11 квітня 2008 року Указом Президента України № 335/2008 Луцькому державному технічному університету надано статус національного.

Cтруктура університету

Машинобудівний факультет (МБФ)
Кафедра автомобілів і транспортних технологій
Кафедра інженерного та комп’ютерного забезпечення агропромислового комплексу
Кафедра машин легкої промисловості
Кафедра обладнання переробних виробництв
Кафедра обладнання лісового комплексу та теорії механізмів і машин (ОЛК та ТММ)
Кафедра інженерної та комп’ютерної графіки

Факультет комп’ютерних наук та інформаційних технологій (КНІТ)
Кафедра автоматизованого управління виробничими процесами (АУВП)
Кафедра комп’ютерної інженерії
Кафедра комп’ютерних технологій професійного навчання (КТПН)
Кафедра вищої математики

Технологічний факультет (ТФ)
Кафедра комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування (КПВ та ТМ)
Кафедра пакування та автоматизації виробничих процесів (ПАВП)
Кафедра матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машинобудування
Кафедра фізвиховання

Факультет будівництва та дизайну (ФБД)
Кафедра промислового та цивільного будівництва (ПЦБ)
Кафедра міського будівництва та господарства (МБГ)
Кафедра дизайну
Кафедра технічної механіки
Кафедра автомобільних доріг та аеродромів (АДА)
Кафедра хімії

Факультет екології та приладо-енергетичних систем (ФЕПЕС)
Кафедра екології
Кафедра електропостачання
Кафедра приладобудування (ПБ)
Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності (ОБЖ)
Кафедра фізики
Кафедра теоретичної і загальної електротехніки (ТЗЕ)

Факультет бізнесу (ФБ)
Кафедра менеджменту та маркетингу
Кафедра економіки та підприємництва
Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки (ТЕ та МЕ)
Кафедра прикладної статистики та економіки праці (ПС та ЕП)

Факультет обліку та фінансів (ФОФ)
Кафедра обліку та аудиту (ОА)
Кафедра фінансів (ФН)
Кафедра філософії, політології та права
Кафедра банківської справи (БС)
Кафедра інженерної педагогіки, психології та українознавства
Кафедра іноземних мов
Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ТЕМС)

– Центр довузівської підготовки (ЦДП)
– Заочне відділення
– Навчально — науковий центр післядипломної освіти (ННЦПО) ЛНТУ
– Луцький технічний коледж ЛНТУ
– Луцьке професійно-технічне училище ЛНТУ
– Ковельський промислово-економічний коледж (КПЕК)
– Любешівський технічний коледж ЛНТУ

reklama

Перегляньте також

Коментарі

вверх